Vyhledávání

Kontakt

Bc. Pavel Vrbík
Lysolaje
Praha 6
Czech Republic
IČ 02189518

604 4737 81

pavelvrbik@yahoo.co.uk

zaměstnavatel ÚCHP AV ČR, v.v.i. 

Výzkumná skupina chemie a fyziky aerosolů

07/2020-01/2023 

projekt - Národní atmosferická observatoř Košetice   foto

 

zadavatel SKANSKA a.s 

projekt MPP Pankrác Praha 10/2017- 4/2018 

 • zavěšování tvarovek, montáž lišt a oken, gumování oken
 • loupání tvarovek, umývání oken 

 

projekt Visionary Holešovice Praha 11/2017- 3/2018 

prezentace finální podoby projektu Visionery Skanska 

 • zavěšování skleněných slunolamů, říms a bontů
 • umývaní stavby 
 
 
 
projekt Dynamica Valtrovka Praha 3/2017- 5/2018
 
 • zavěšování říms a bontů (vrtání, nýtování, tmelení) 
 
 
 

Od března 2019 spolupracuji s VODOJEM.EU

Opravy a servis všech typů věžových a zemních vodojemů

včetně sanačních a pískovacích prací

 • revize, čištění a nátěry nádrže s atestem pro pitnou vodu

 • výměna potrubí, odkalovacích ventilů a šoupat

 • opravy pláště a venkovní izolace

 • nátěry a nástřiky dříku vnější i venkovní

 • instalace, revize a opravy antén a stožárů

 • instalace, revize, opravy a konzervace kotvících lan

 • výměna žebříků v nádrži za nerezový

 

zadavatel MLÝN KOJETÍN, spol. s. r.o.

 od začátku roku 2016 

reference:  Bc. Vrána - stárek mob. 724199767

 • mechanické čištění sil a zásobníků, revize jejich stavu 

 • mytí sil a zásobníků
 
 • vnitřní a venkovní broušení a nátěry stěn sil a zásobníků

Video prezentace Mlýnu Kojetím pro který realizuji tyto práce od léta 2016