Vyhledávání

Kontakt

Bc. Pavel Vrbík
Vojnice 83
783 46 okr. Olomouc
Czech Republic
IČ 02189518

604 4737 81

pavelvrbik@yahoo.co.uk

 

 

Jmenuji se Pavel Vrbík, často mi nejen kamarádi říkají Pavlíku a v jižních zemích prostě Pavlito.

 Moje přezdívka je Indián. Tak vzniklo celé moje "jméno Pavlík Vrbík Indián"

Pocházím původně z Vojnic u Olomouce. Musíte mít hodně podrobnou mapu, abyste našli tuto "obydlenou zatáčku" v poli. Postupně se mi stalo domovem několik zemí a měst, proto říkám, že jsem z Olomouce a okolí. A okolím myslím svět.

Mojí nejoblíbenější zemí je tahle Země, domov je tam, kde právě jsem, tam kde chodím spát.  

Již od roku 2008 průvodcuji pro brněnskou CK Alpina především bikové akce na Balkáně, nejraději však cykloexpedice, které byli základem programu pro další klasické cyklozájezdy. viz. záložka BIKE. Tento poměrně dlouhý příběh zachycuje krátky rozhovor  pro Český rozhlas Olomouc. V roce 2012 se mi podařilo prosadit do nabídky první zájezd na koloběžkách v této CK. Stál jsem u zrodu půjčovny a prodejny koloběžek RideOn, ale naše cesty se rozešly, takže jsem se snažil prosadit koloběžky opět na zájezdech CK Alpina, jako byla například skvělá Korsika. Zároveň průvodcuji v Barmě poznávací a cykloexpediční akce od roku 2012 a po delší "studijní" přestávce se vracím do Barmy od roku 2018 nejen na cykloexpedice v duchu PunkyBike. V součastnosti se nejvíce profesně věnuji výškovým pracem, průvodcovské činnosti převážně v letní sezóně (cyklo, pěší, ferraty a v zimně okrajově sněžnice a zimní přechody) a také rekreologii v pozici výchovného pracovníka-instruktora na ozdravných či adaptačních pobytech pro děti a mládež.

Jsem magisterským studentem oboru Rekreologie  na FTK UP Olomouc, který vnímám tak, že je jako můj život... Kombinace pohybových aktivit s prací mysli i duše na různých urovních vědomí.

 Bakalářskou práci jsem psal jak jinak než o expediční formě cykloturistiky - jako o prostředku osobnostně-sociálního rozvoje, kdy samotnou aktivitu vnímám jako možný silný formující nástroj osobnosti v jeho nově získaných kompetencích. Především pak v kombinaci s destinací samotné realizace expedice, kde je konfrontace s naším a místním sociokulturním paradigmatem permanentně na-za hranici komfortní zóny a tím je efekt výraznější. Možný rozvoj a změny nevidím jen na úrovni osobnostněsociální, psychosociální, odborně technické, nebo fyzické a zdravotní, ale především na úrovni duše, která dle mého názoru všechny tyto zmíněné aspekty obsahuje a ovlivňuje. S touto zkušeností se jedinec učí pracovat a využívat tak veškerý svůj potenciál, kterým si otevírá cestu k seberealizaci skrze funkčně pochopený intuitivní vztah k sobě, okolí a svému poslání. Tento princip propojenosti potenciálu těla, mysli i duše ve smyslu seberealizace je i podstatou myšlenky PunkyBike a zároveň snaha tohoto reálně dosáhnout v plné verzi a popsat v diplomové práci.  

A  Rekre není sranda,  je to  p o s l á n í  !!! :-)    

Další podstatnou součástí mého života je i snaha o pochopení podstaty lidského, tedy svého bytí. Několik let jsem putoval po meditačních centrech, komunitách, učitelích, klášterech, seminářích. Stavěl i Okořský medicinewheel s Royem Littlesunem (stařešina kmene Hopi) a následně jim byl pozván k jeho kmeni do Arizony. Setkal se s dalšími známými i neznámými osobnostmi spirituálního světa a často i s černou magií. Tato cesta poznání pro mě skončila určitým zklamáním z esoterické komunity a jejich čelních postav v období kolem data 21. 12. 2012 a v době koronavirové se mi definitivně uzavřela a potvrdila, jako slepá ulice zaslepených lidí ve své dokonale sebe-klamající verzi spirituálního ega. Vlastní cesta začíná před setkáním s Dvojplamenem koncem roku 2018, čímž se tímto vygradovala do extrému v podobě zkušenosti s tzv. succubou, jak je biblicky nazývána královna temnoty, lživá a mstivá bytost bez srdce a duše obcující s démony, paralelně v mytické i fyzické podobě.

Ať to zní jakkoliv scestně a nereálně, každý kdo toto setkání zažil, nebo byl jeho součástí i jen na několik okamžiků, nezapomenutelně ví, že zkušenost příkladně s telepatií, s vlastní duší, vhledy do podstaty a smyslu bytí, zkušenost s Tantrou a i tou nejčernější magií je hluboce reálná a zřejmě prožitá. Tato nejniternější zkušenost byla draze vykoupena odpovídající katarzí a od tohoto okamžiku mi začíná pomalu nový život, respektive, jak už to bývá po setkání s Dvojplamenem - návrat ke své podstatě. K božské podstatě duše bez jakýchkoliv lidských paradigmat, které jsem se vlastně snažil celý život přesáhnout, jak může být z tohoto webu celkem zřejmé. Jelikož jde při setkání s Dvojplamenem (angl. Twinflame) o jedno z nejzásadnějších duchovních a karmických procesů při posledních reinkarnacích, pro ty, co tyto souvislosti chápou, nebo je sami zakusili, nabízím celý životní příběh, ke kterému ještě sám hledám odpověď, brzy v odkazu dole pod tímto textem, nebo na vyžádání pro možnou vzájemnou pomoc a podporu. Nedostalo se mi totiž odpovědí nikde na světě na mé otázky o smyslu toho všeho a to ani u těch nejlepších mágů, co dokázali nejen číst a vidět karmické souvislosti všech životů, poslání, dary i prokletí. A to i přesto, že jsem jim různě pomáhal při jejich praxi, terapii, léčení a různých obřadech, nikdy mi nedokázali odpovědět na zlomek stejné otázky jako všem předchozím klientům již nečíselně krát. Z toho mi finálně vychází pouze to, že plnou odpověd dostanu jen já sám od sebe a ze sebe, a že je to asi i smyslem proč tomu tak u mě je.

 Přesto zveřejněním tohoto příběhu v jeho hrubém popisu a na tomto místě, považuji za možnou cestu k nalezení odpovědi, či spíše nápovědy od moudré duše, chápající víc než já v celém svém kontextu příčiny a následku. Proto i jen případné správné nasměrování k pochopení mé mozaiky života je pro mě velmi zásadní a cenné. Tímto Děkuji. P.V.I.